Gebieds­fonds van, voor en door inwoners.

Meer weten over ons

Stichting Gebiedsfond N33

Wat doen wij?

Na het onherroepelijk worden van het Windpark N33 is vanuit de omliggende dorpen met de drie betrokken gemeenten gewerkt aan de totstandkoming en de inrichting van een gebiedsfonds. Als Stichting Gebiedsfonds Windpark N33 beheren en besteden wij de middelen, welke beschikbaar komen uit de jaarlijkse afdrachten van de exploitanten en eventuele bijdragen vanuit het Rijk, Provincie, Gemeentes en/of grondeigenaren.

We ondersteunen

Initiatieven

Stichting Gebiedsfonds Windpark N33 geeft een financiële ondersteuning aan initiatieven van inwoners of maatschappelijke organisaties uit het effectgebied.

Bij de beoordeling wordt vooral gelet op de mate waarin het project bijdraagt aan het verbeteren van de leefbaarheid, duurzaamheid, ecologie en sociale cohesie binnen het gebied.

 

 

In aanmerking komen voor ondersteuning?

Verduurzamingslening aanvragen

Verduurzaming

Stichting gebiedsfonds Windpark N33 geeft aan bewoners in de onmiddellijke nabijheid van de windmolens de mogelijkheid om een geldbedrag te lenen voor de verduurzaming van de woning. Hierbij kan naast de energie besparende maatregelen ook gedacht worden aan geluidsbeperkende maatregelen. Beheer van dit revolverend fonds zal worden uitbesteed aan het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (SVn).

Het bestuur

Het bestuur van het Gebiedsfonds wordt gevormd door
Mieke Bos

Mieke Bos

Bestuurslid

Lees motivatie

Hein in ’t  Hout

Hein in ’t Hout

Bestuurslid

Lees motivatie

Wilbert Jager

Wilbert Jager

Penningmeester

Lees motivatie

Wil Keesom

Wil Keesom

Voorzitter

Lees motivatie

Henk Meisner

Henk Meisner

Bestuurslid

Lees motivatie

Raad van toezicht

De raad van toezicht wordt gevormd door:

 

Ferdinand Vinke

Ferdinand Vinke

Voorzitter

Lees motivatie

Mario Post

Mario Post

Raad van toezicht

Lees motivatie

Jan Cooijmans

Jan Cooijmans

Raad van toezicht

Lees motivatie

GEBIEDSVERSTERKENDE MAATREGEL

AANVRAGEN

Spelregels

In een Provinciaal Beleidskader is vastgelegd dat de gelden ten goede komen aan projecten op het gebied van Leefbaarheid, Duurzaamheid en Ecologie.  Wij hebben een aantal criteria en voorwaarden opgesteld voor toekenning. Wij zijn een lerende organisatie en daardoor zal het opgestelde fondsregelement aan veranderingen onderhevig zijn.