Raad van Toezicht

 

Ferdinand Vinke

voorzitter Raad van Toezicht

Mijn naam is Ferdinand Vinke. Tot medio 2023 was ik werkzaam als bestuurder bij Winkler Prins in Veendam. Ooit, in 1977 ben ik vanuit Overijssel naar Groningen verhuisd i.v.m. mijn studie en ben nooit meer vertrokken. Ik heb jarenlang gewerkt in de Veenkoloniën, voornamelijk Pekela en Veendam en ken het gebied, de bewoners en de volksaart goed en voel mij hier thuis. Tot voor kort woonden wij in Appingedam maar vorig jaar zijn wij verhuisd naar Blauwestad. Toen ik werd gevraagd zitting te nemen in de Raad van Toezicht hoefde ik niet lang na te denken. Ik lever graag mijn bescheiden bijdrage aan het realiseren van de doelstellingen van het Gebiedsfonds N33.

Mario Post

Mario Post (Kampen 1959) woont sinds 1981 in Muntendam (Karsbadde) en was behalve werkzaam als verpleegkundige in de gezondheidszorg (30 jaar) jarenlang politiek actief in de voormalige gemeente Menterwolde (8 jaar raadslid en 8 jaar wethouder) en was 3 jaar fractievoorzitter in Provinciale Staten van Groningen. Momenteel werkt hij voor Waterbedrijf Groningen als directieadviseur op het gebied van bestuurlijke relaties. In zijn vrije tijd is hij kleinschalig hobbyboer (Lakenvelder koeien, schapen, kippen en geiten) en is hij als vrijwilliger actief binnen Boerenbuitengebied Muntendam met natuurbegrazing en landschapsonderhoud.

“Als voorstander van duurzame energieopwekking heb ik altijd gepleit voor een eerlijke verdeling van lusten en lasten. Dat is bij de realisatie van windpark N33 niet goed gelukt. Het gebiedsfonds kan hier een klein beetje in goedmaken en bijdragen aan de leefbaarheid in het gebied. Vanuit mijn positie in de Raad van Toezicht lever ik daar graag een bijdrage in”.

Mario heeft zitting in de RvT op voordracht van de gemeenten Veendam, Midden Groningen en Oldambt zonder last of ruggespraak.

Jan Cooijmans

Ik ben Jan Cooijmans. Geboren in Groningen, opgegroeid in Limburg. Vervolgens bedrijfseconomie en accountancy gestudeerd aan de Rijksuniversiteit Groningen.

Na mijn studie heb ik in verschillende functies in binnen- en buitenland gewerkt voor Akzo Nobel. In 1995 ben ik weer teruggekeerd naar de provincie Groningen om te gaan werken voor het st. Lucas Ziekenhuis. Ik ben 10 jaar lang eindverantwoordelijk bestuurder van het st. Lucas Ziekenhuis en het latere OZG geweest. Met name in deze periode heb ik Oost-Groningen goed leren kennen en waarderen. Ik heb nu sinds 12 jaar mijn eigen consultancy- en interim-praktijk en werk met name in de gezondheidszorg, het onderwijs, bij de lokale overheid en woningcorporaties.
Ik woon sinds 2002 in Westerlee. Ik hoefde niet lang te aarzelen toen ik benaderd werd om namens de drie dorpsverenigingen zitting te nemen in de Raad van Toezicht, zonder last of ruggespraak. Ik wil graag met mijn brede ervaring bijdragen aan de doelstellingen van het Gebiedsfonds N33.