Bestuur

 

Mieke Bos

Ik ben zeer betrokken bij de omgeving waarin ik woon, werk en leef. Vanuit die betrokkenheid heb ik 20 jaar lang deel uitgemaakt van de gemeenteraad van Midden-Groningen, voorheen Menterwolde. Een raad die unaniem tegen de komst van windmolens was. Het mocht niet baten, het rijk maakte een andere afweging.

De windmolens kwamen. Het woongenot in onze omgeving is aangetast, lusten en lasten zijn volstrekt oneerlijk verdeeld zijn. Ter enige compensatie is het gebiedsfonds opgericht. Het is nu de kunst om het geld uit dit fonds ten beste te benutten, met name daar waar men de meeste lasten draagt. Ik denk hier graag in mee.

Hein in ’t Hout

Hein in ’t  Hout,  getrouwd , zoon en dochter die gezamenlijk ons landbouwbedrijf hebben overgenomen. Vanaf begin bij wind molen project betrokken als land eigenaar in zoek gebied N33.

Na mijn pensionering in 2014 zet ik mij nog meer in  voor allerlei maatschappelijke organisaties, ben algemeen bestuurslid bij waterschap Hunze en Aas, voorzitter dorpshuis De Wending te Zuidwending, voorzitter vogelvereniging Zuid Oost Groningen, expert bij de Pum (uitzend organisatie voor managers naar het buitenland (ontwikkelings hulp) op het gebied van varkenshouderij, en bestuurslid gebiedsfonds N33 met aandachtsgebied grond eigenaren.

Wil Keesom

Wil Keesom is alweer 25 jaar woonachtig in Zuidbroek en al even zolang als omwonende betrokken bij het proces rond de totstandkoming van het windmolenpark N33. Tot uiteindelijk bij de Raad van State bleek dat het park er toch kwam. De dorpenalliantie waar hij tot dan  deel vanuit maakte hield daarmee op te bestaan maar werd vervolgens benaderd door de 3 gemeentes met het verzoek om gezamenlijk een werkgroep te starten naar de oprichting van een gebiedsfonds zoals overal in Nederland gebeurt in de omgeving van windparken.  De gedachte op dat moment in 2017 was: “als we dan toch de lasten krijgen is het niet meer dan normaal dat ook een deel van de lusten hier in het gebied komen”. Daarbij lag het voor de hand te proberen aan te sluiten in de “energie-transitie” gedachte maar dan verder als alleen het opwekken van “groene” stroom. Uiteindelijk na vele jaren praten kwam naast de windmolenexploitanten ook het ministerie EZK met geld over de brug. Uiteindelijk heeft dit geresulteerd in de formele oprichting van “Stichting Gebiedsfonds Windpark N33” in november 2022.

 

Wil woont met partner Jannie in Zuidbroek. De kinderen zijn uitgevlogen, de kleinkinderen worden regelmatig voor oppassen aangeboden. Wil werkt al 35 jaar bij de N.V. Nederlandse Gasunie en heeft in die hoedanigheid  een groot stuk van Nederland gezien. In die 35 jaar is energie, stikstof (niet de groene boerenvariant maar de industriële) en CO2 een terugkerende rode draad in het werk. Daarnaast (milieu) wet- en regelgeving en procedures daaromheen. Op dit moment druk bezig met de energietransitie in de zin van extra LNG aanlanding en waterstof.

Henk Meisner

Sinds 1990 woonachtig in Meeden. In de eerste jaren druk met de verbouwing van onze woning, maar zodra de kinderen de schoolgaande leeftijd hadden kwam de betrokkenheid met het dorp. In 2007 verhuisd naar de Hereweg. Bestuurlijk actief geweest binnen de gymnastiekvereniging, de voetbalvereniging en de dorpsraadcoöperatie.

Via de formele (juridische) weg de komst van het Windpark aangevochten. Dit hebben we met elkaar niet kunnen winnen en nu de molens er staan moeten we wel zorgen dat we exploitanten en andere betrokken partijen wijzen op hun verantwoordelijkheid richting de omwonenden.

Het Gebiedsfonds is nog in ontwikkeling. Als bestuurslid wil ik bijdragen in een voorspoedige ontwikkeling waardoor de gelden zo snel mogelijk het gebied in kunnen. Afgelopen 30 jaar ben ik werkzaam geweest in de financiële sector en heb me daar toegespitst op de beoordeling van financierings aanvragen. Deze ervaring zal mij steunen in het objectief beoordelen van de aanvragen binnen het Gebiedsfonds.   

Wilbert Jager

Wilbert Jager (44) woonachtig in Scheemda, penningmeester van het gebiedsfonds. Al langere tijd had ik zitting in Dorpsbelangen Scheemda waar het bestuur ook een rol heeft in het verdelen van lokale Leefbaarheidsgelden.

Vanuit die rol raakte ik betrokken bij de Dorpen Alliantie welke de belangen van de bewoners in het grotere gebied heeft behartigd.

Vanuit de ontstane werkgroep om te komen tot het huidige gebiedsfonds, ben ik inmiddels toegetreden tot het stichtingsbestuur van het gebiedsfonds Windpark N33.